Diensten

Duurzame transitie oplossingen

Wij begeleiden onze klanten bij uitdagende transformaties. Samen definiëren we de gewenste eindtoestand en stemmen we de resources af, waarbij we capaciteit en deskundige kennis toevoegen aan de interne teams waar nodig.

Voor organisaties is de druk om de gewenste resultaten te behalen groter dan ooit omdat de complexiteit en wendbaarheid van de benodigde veranderingen toenemen. Het effectief veranderen van een organisatie is een ongelooflijk concurrentievoordeel. Tijdens een onderzoek van Bain gaf echter 80% van de bedrijven aan dat ze niet de verwachte resultaten van recente veranderingsinitiatieven konden realiseren en dit is de afgelopen decennia het geval geweest.

Wij zijn gespecialiseerd in het versnellen van verandering door de organisatie te empoweren en de juiste begeleiding, capaciteit, energie en capaciteit te bieden om effectief met de transformatie om te gaan.

Afhankelijk van het project en de beschikbare middelen zijn we in staat om een ​​verscheidenheid aan oplossingen te leveren:

 • Idealiter worden we in een vroeg stadium geraadpleegd, waardoor we kunnen helpen bij het formuleren van een strategie, veranderdoelen en een realistisch veranderplan. Dit doen we door ervoor te zorgen dat we de drijfveren voor verandering, de beoogde resultaten en uw toekomstige doelen begrijpen, en door bestaande modellen/processen uit te dagen.
 • Soms worden we erbij gehaald als een transformatie momentum dreigt te verliezen. In deze situaties zijn we in staat om een ​​project door te starten en nieuw leven in te blazen door visie, structuur, energie en middelen te bieden.
 • Tijdens de transitie kunnen we het project sturen, omgaan met programma- en projectmanagement (strategie/structuur/processen/governance/people), ondernemers in staat stellen een nieuwe organisatie op te zetten en de verandering door te voeren.
 • We versterken de HR-functie door structuur en een strategie te bieden, met ervaren HR-verander professionals (met ervaring in: HR due diligence, internationale mobiliteit, transitie van de personeelspopulatie, talent acquisition, onderhandelen met vakbonden en ondernemingsraden, herstructureringen, enz.) en met specialisten in andere velden.
 • We zorgen ervoor dat zowel de business managers als het HR-team betrokken zijn, leren en groeien tijdens de verandering om te garanderen dat de transitie gedragen wordt door de interne organisatie en bedrijfscultuur. Sterk en klaar voor de toekomst!

We ervaren vaak dat de hoge eisen die aan de bestaande HR-teams worden gesteld tijdens impactvolle veranderingen over het hoofd worden gezien. De vereiste vaardigheden en capaciteit zijn meestal complexer en groter dan die van het reguliere HR team en sluiten niet aan bij hun gebruikelijke, dagelijkse taken. Dit kan de ‘business as usual’ uit balans brengen en hen met onvoldoende middelen achterlaten om de verandering te ondersteunen terwijl ze ook hun reguliere werk doen. We versterken het team met strategische resourcing, mensen met grote ervaring in verandering, wat de sleutel is tot succesvolle en duurzame transitie.

(*Bain Survey 2019)

Ons aanbod van HR-expertise, die alle aspecten van transitie bestrijkt:

 • Strategie
 • Bedrijfsprocessen Herontwerp
 • Programma & Projectmanagement
 • Interim HR Directeur/Management
 • HR Data Analytics
 • HR Consulting
 • Verandermanagement
 • HR Business Partner
 • Internationaal HR Management
 • Arbeidsrecht
 • Financieel Projectbeheersing
 • Communicatie
Lees meer Lees minder

Aanpak

De HR-capaciteit en expertise die nodig is bij transformatie, zoals een fusie, ontvlechting, reorganisatie of verkoop, overstijgt meestal de interne capaciteit. Er zijn verschillende manieren om deze capaciteit en expertise in te zetten en dit is waar onze manier van werken uitblinkt in ons vakgebied:

Werken met een team op freelance basis biedt een uniek aanpasbare en ‘pay-as-you-go’-transitie-oplossing waarmee de transformatiekosten in de hand te houden zijn terwijl u een hoge ‘skill value’ krijgt.

Een transformatie is een langdurig proces, waarbij in verschillende stadia verschillende capaciteit en expertise nodig zijn. Wendbaarheid en flexibele capaciteit is nodig om doelen te bereiken zonder verspilling. Het onder controle houden van de transformatiekosten is van het grootste belang voor succes. Gecombineerd met de flexibele kostenbasis die we bieden levert het betalen naar waarde voor expertise (en niet voor ‘brand’) een sterke businesscase op.

Wij bieden de strategie, structuur, leiderschap, energie en expertise om uw business en interne HR-team(s) in staat te stellen zelf de gewenste verandering teweeg te brengen.

Het succes van een transformatie hangt meer af van acceptatie dan van een slim ontwerp. Als het management/HR hun eigen ontwerp maakt en hun eigen transitie van de personeelspopulatie uitvoert, zijn ze 100% gemotiveerd om het resultaat een succes te maken. Deze reis zorgt ervoor dat de mensen en de organisatie een grote stap zetten op weg naar volwassenheid van het bedrijf, want het geeft een snel lerende organisatie!

Zowel de oplossing als het team dat we samenstellen, zijn precies afgestemd op wat nodig is.

Geen ‘one-size-fits-all’ oplossingen die we keer op keer implementeren, maar een voor u op maat gemaakte oplossing die als gegoten zit. Al onze diensten zijn beschikbaar als ‘white label’, dat wil zeggen, gemaakt in uw huisstijl. In veel gevallen is dit van belang, bijvoorbeeld bij het informeren van een ondernemingsraad, onderhandelen met een vakbond of het opzetten van een Joint Venture.

Elke transformatie is anders. Het vereist een uitgebreide gereedschapskist, maar bovendien het vermogen om boven standaard oplossingen uit te stijgen en hoogwaardige aangepaste plannen en strategieën te leveren. Diep begrip van de uitdaging die voor ons ligt en het opzetten van het juiste team met de juiste capaciteiten geeft ons een vliegende start.

Diensten

Fusies & Overnames

‘Van due diligence tot integratie na fusie’

Of fusies, desinvesteringen en overnames nu een integraal onderdeel zijn van uw groeistrategie of dat het een eenmalige kans is, het belangrijkste is om ze na te streven op een manier die leidt tot lange termijn waarde voor uw bedrijf.

Tegenwoordig kiezen steeds meer bedrijven in verschillende sectoren ervoor om verder te kijken dan organische groei en uit te breiden door fusies en overnames. Velen zijn echter niet in staat de beoogde synergievoordelen te benutten. Bovendien wordt naar onze mening de factor mens vaak over het hoofd gezien, waardoor er waarde wordt gemist. We hebben een bewezen staat van dienst in het verstrekken van end-to-end HR-begeleiding en ondersteuning bij fusies en overnames, splitsingen en desinvesteringen. Onze werkwijze stelt u in staat enkele van de generieke sleutelfactoren voor succes toe te passen:

 • HR Due Diligence: grondige HR DD stelt u in staat synergieën te ontdekken, data-analyse te gebruiken om op feiten gebaseerde HR-waardering te doen ter ondersteuning van de onderhandelingen en gedetailleerde toekomstige scenario’s voor organisatie opties te bieden, en al voorbereiden voor integratie
 • Organisatie Integratiestrategie: het begeleiden van het bedrijfsmanagement bij het ontwikkelen van de gewenste eindtoestand, het vastleggen van strategie, processen, structuur, mensen, beloningen en governance inclusief het opzetten van tijdelijke serviceovereenkomsten om bedrijfscontinuïteit mogelijk te maken
 • HR Strategie: creatie en snelle uitvoering van een HR agenda om ervoor te zorgen dat sleutelfiguren (zoals commercieel, technisch, IT en financieel) behouden en gemotiveerd blijven. Wij hebben oog voor (Cross-)Cultuur Integratie & Leiderschap programma’s ontwikkeling
 • Daarnaast kunnen wij gedegen programmamanagement verzorgen; het overzien van de werkstromen waarmee uw teams kunnen excelleren.

Lees meer Lees minder

Bedrijfsherstructurering

‘Fit for growth’

Vandaag de dag verandert voor veel bedrijven de omgeving waarin ze opereren sneller dan ooit. Of het nu gaat om een ​​schommeling in de vraag van klanten naar type of volume, de belangen van aandeelhouders, een vertragende economische groei of concurrenten die het speelveld veranderen, de meeste organisaties komen soms op een punt waarop ze moeten heroverwegen en zich moeten aanpassen.

Bedrijfsleiders zijn zich meestal bewust van woelige wateren en zijn op zoek naar een oplossing die hen de mogelijkheid biedt om kosten en risico’s te verlagen en tegelijkertijd veerkracht en groeipotentieel te behouden. Downsizing ‘cut-and-dry’, hoewel soms nodig, brengt in veel gevallen onnodige schade toe aan de organisatie;

het verliezen van ‘key-talent, ‘’knowledge drain’ van expertise en klantrelaties, schadelijk voor het (employer-)merk en dus voor toekomstige Talent Acquisition, en de lijst gaat maar door.

Met ons model bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun organisatie te herstructureren en in te krimpen, terwijl we deze risico’s en mogelijke ‘schade’ beperken en juist de organisatie in vorm brengen voor toekomstige groei. Belangrijker zelfs, als het eenmaal is geïmplementeerd, biedt het de mogelijkheid om de organisatiecapaciteit/-middelen aan te passen aan een veranderende/volatiele omgeving.

We hebben veel ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van herstructureringen van A tot Z. Van het begeleiden van uw bedrijfsleiders om de strategie vorm te geven en een nieuw organisatieontwerp te ontwikkelen, tot onderhandelingen met vakbonden/ondernemingsraad, het plannen van de transitie van het personeel met inachtneming van de lokale wetgeving, het leiden van het proces van massale exitgesprekken en tot slot outplacement strategieën van boventallige medewerkers. Gedurende het hele proces zorgen we voor betrokkenheid en steun van de mensen, wat naar onze mening triviaal is voor succes.

Lees meer Lees minder

Verandermanagement

‘Verandering is de enige constante’

Verandering in elke organisatie is een uitdaging, of het nu gaat om het veranderen van de structuur van de organisatie of cultuur- en gedragsverandering. Aanpassen aan een veranderende omgeving is een van de succesfactoren, zelfs van vitaal belang, voor een duurzame toekomst voor de goed presterende organisaties van vandaag.

Verandering brengen is echter nooit een vlekkeloos proces, het vergt veel aandacht, tijd, middelen en doorzettingsvermogen om tot een goede verandering te komen. Als verandering wordt gezien als een kans om (continu) te verbeteren en grip te houden op het toekomstige pad van de organisatie, kan de positieve impact groot zijn.

Wij hebben kennis en ervaring in zowel cultuur- als organisatieverandering in verschillende organisaties. Wij hebben het belang ingezien van voldoende nadruk, capaciteit en middelen voor veranderingsprocessen die impact hebben op de structuur, werkwijze en/of DNA van de organisatie. Wij begeleiden en ondersteunen uw organisatie graag tijdens deze reis.

Lees meer Lees minder

HR Resourcing Oplossingen

‘Value through people’

In veel van onze opdrachten, bij welk type HR-transformatie we ook betrokken zijn, worden we gevraagd om het HR-team te begeleiden om de volgende stap te zetten naar een meer bedrijfsgerichte, datagedreven HR. Dit schept meestal doorgroeimogelijkheden voor het bestaande team, maar vereist soms ook de noodzaak om de juiste extra mensen uit de externe markt aan te trekken.

In deze situaties kan HR Transition haar bestaande klanten ondersteunen bij het leveren van specifieke resourcing diensten en oplossingen.

Kenmerkend voor de werving- en selectiemethode van HR Transition BV is de nauwe betrokkenheid bij uw organisatie en bij onze kandidaten als basis voor een stabiele en langdurige samenwerking. Wij gaan uit van een hoog serviceniveau en stellen alleen de meest geschikte kandidaten voor.

Op basis van het aangeleverde functieprofiel dat wij vaak helpen creëren en gesprekken met sleutelfiguren binnen uw organisatie gaan wij op zoek naar geschikte kandidaten. Alle kandidaten worden gescreend en bij gebleken geschiktheid worden de kandidaten allemaal geïnterviewd door HR Transition.

Kandidaten worden grondig geïnformeerd over de vacature en uw organisatie, zodat ze een weloverwogen beslissing nemen om geïntroduceerd te worden en goed voorbereid naar de sollicitatiegesprekken te komen.

Wij begeleiden het wervingsproces en de kandidaten volledig vanaf het ontstaan ​​van de vacature tot aan de tewerkstelling en – indien van toepassing – onboarding om de werkdruk van de organisaties te ontlasten.

Lees meer Lees minder

Business Process Redesign

‘Reshaping for customer value’

‘Best in class’ bedrijven hun volledige potentieel laten ontsluiten. Met behulp van BPR- en Lean Six Sigma-methodologieën helpen we u bij het herontwerpen en optimaliseren van uw kernbedrijfsproces en zorgen we ervoor dat de ondersteunende processen centraal staan. Op basis van ons HR-fundament onderscheiden we ons van andere partijen en zijn we in staat om de cultuurverandering en eventuele structuur- en personeelsveranderingen te faciliteren.

Door gebruik te maken van Lean Six Sigma als een van onze belangrijkste methodologieën, zorgen we ervoor dat het herontwerp een gezamenlijke teaminspanning is en zich richt op het verbeteren van de prestaties door verspilling systematisch te verwijderen en variatie te verminderen. Het doel is een significante verbetering van uw prestatie kengetallen. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • BPR is een complete herziening van de processen van een bedrijf om een ​​boost te krijgen in prestatie kengetallen.
 • Het volledige scala aan kernprocessen kan opnieuw worden ontworpen: van productie tot service en verkoop. Zolang het bedrijf de effectiviteit maar aanzienlijk verbetert.
 • Dit levert de ingrediënten voor een algehele cultuurverandering in de organisatie en een starre focus op uw klant.

Soms vereist dit een volledige herziening en met als potentieel nadeel een mogelijke impact op het personeelsbestand (veranderingen in de aard van rollen en ontslagen) welke de bedrijfscontinuïteit kunnen verstoren. Dit kan ertoe leiden dat het proces kostbaar en tijdrovend is voordat de resultaten kunnen worden geoogst. Onze sterke achtergrond in HR en herstructurering stelt ons in staat u te helpen weerstanden te overwinnen en de steun van uw mensen te krijgen voor de veranderingen. Dit maakt een soepele veranderingsfase en ‘people change’ mogelijk. Last but not least faciliteren we het Leiderschap bij het bouwen van hun teams en begeleiden we ook de culturele verandering.

Lees meer Lees minder

HR Transformatie

‘Business gedreven HR’

In veel organisaties wordt de versnelling die de juiste mensen met de juiste organisatie-inrichting kunnen brengen, volledig erkend. Toch komen we vandaag de dag nog maar weinig organisaties tegen die hiervan kunnen profiteren. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan verbinding tussen de HR-functie en de business.

Door onze aanpak kan de HR-functie uitgroeien tot een echt business gedreven domein. Dat doen we door een gefaseerde veranderaanpak: allereerst zorgen we dat de HR fundering sterk is. Ondersteunende processen mogen geen discussie zijn. Vervolgens richten we ons op het van binnenuit opbouwen van de HR-functie, het team is zelf verantwoordelijk voor de functie-ontwikkeling. Dit doen we door bijvoorbeeld Lean Six Sigma technieken toe te passen en ervoor te zorgen dat de ‘mind-shift’ wordt gerealiseerd door het doorbreken van oude patronen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de HR-functie zich hervormt rond de kernprocessen en de waardestroom van het bedrijf, zodat de moderne HR-professional in staat is om bedrijfsstrategie-onderwerpen te bespreken en de manier waarop HR dit kan versnellen. Het team zal aanvullende vaardigheden nodig hebben, zoals procesoptimalisatie, (HR-)data-analyse en prognoses. Deze zullen zowel worden verworven door het huidige team te trainen en door soms nieuw talent aan de organisatie toe te voegen. Ons netwerk van HR-professionals zorgt vaak voor de perfecte match.

 • Bij het (ontwikkelen) van de HR-functie bouwen we het nieuwe team op (processen, mensen, etc) en zorgen we voor een stabiele organisatie alvorens de interim-capaciteit af te schalen.

Lees meer Lees minder